Zachęcamy do przeglądania naszej bogatej galerii zdjęć.

Oferta
- A A A +

Nasze Przedszkole oferuje:

a) godziny otwarcia przedszkola od 6.30- 16.30 (możliwość wydłużenia godzin pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem przedszkola)

b) Trzy posiłki dziennie: smaczne domowe śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla smakoszy dokładki bez ograniczeń. Dla dzieci z  różnego rodzaju dietami, uczuleniami i alergiami, osobne posiłki wg zaleceń. Woda mineralna z sokiem bez ograniczeń;

Dzienna stawka żywieniowa - 8,50 zł. (mozliwość odliczenia w razie nieobecności dziecka)

c) 3 oddziały integracyjne dla dzieci w wieku 2,5- 6 lat;
Główną zaletą jest przebywanie dzieci w małych grupach, dzięki czemu adaptacja przebiega sprawnie, a nauczyciele mają możliwość indywidualnego podejścia do każdego przedszkolaka.

d) Doświadczoną kadrę pedagogiczną. Profesjonalną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych. W każdej grupie pracują co najmniej dwie Panie Nauczycielki i Pomoc Nauczyciela.

Stała opłata za przedszkole (czesne) - 199 zł.  Na każde następne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola opłata obnizona jest o 50%; Rodzice dzieci posiadających  orzeczenia o kształceniu specjalnym z poradni psychologiczno-pedagogiczej nie ponoszą odpłatności za czesne oraz za zajęcia dodatkowe.

e) W Naszym przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Wspólnie prowadzone zajęcia i zabawy uczą wzajemnego szacunku i zrozumienia. Pomagamy sobie na codzień rozwiązywać problemy i pokonywać bariery rozwojowe.

f) Zajęcia w Ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI, hipoterapia.

g)  Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych zajęciach:
- terapii logopedycznej

- zajęciach terapeutycznych z psychologiem
- zajęciach terapeutycznych z pedagogiem specjalnym
terapii SI z fizjoterapeutą (integracji sensorycznej)

h) W ramach zajęć dodatkowych oferujemy:

- j. angielski (2 razy w tygodniu)

- rytmikę z tańcem (1 raz w tygodniu)

- religię (1 raz w tygodniu)

- zajęcia logopedyczne (diagnoza logopedyczna bezpłatna; cena zajęć - 10 zł za 1 zajęcia, zajęcia w grupach trzyosobowych lub indywidualne w cenie 25 zł za 1 zajęcia)

- zajęcia ruchowe (bezpłatne prowadzona przez p. nauczycielki oraz fizjoterapeutę; w grupie starszej zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu; w grupie młodszej 1 raz)

- hipoterapia (zajęcia z hipoterapii odbywają się na placu przedszkolnym, w zależności od pogody, nie częściej niż raz w tygodniu. Czas zajęć z hipoterapii to 20 min. dla każdego przedszkolaka. Koszt zajęć: 15 zł za każde zajęcia)

- kółko kulinarne "Małego Smakosz" (bezpłatne dla wszystkich dzieci)

Udział w zajęciach dodatkowych dzieci według deklaracji rodziców. Do wzięcia udziału w hipoterapii wymagana jest pisemna zgoda lekarza rodzinnego (pediatry) oraz rodziców.


    i) Bezpłatną diagnozę logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną dla dzieci wszystkich grup  wiekowych oraz konsultacje, warsztaty i spotkania ze specjalistami dla rodziców.

   j) opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy (bez przerwy wakacyjnej).

   k) Spotkania integracyjne, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, kontakt z teatrem, zajęcia otwarte, wycieczki, bale, uroczystości itp.
  

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Przedszkole | 2011